06. Robno-materijalno-fakturisanje

Robno-materijalno knjigovodstvo sa fakturisanjem je segment integralnog programskog paketa za računarsko praćenje poslovanja preduzeća. Namenjen je vođenju celokupnog robnog i materijalnog knjigovodstva, kao i knjigovodstva kupaca i dobavljača. Obezbeđuje ažuriranje i praćenje zaliha (količina, cena, vrednosti) materijala, gotovih proizvoda i robe na osnovu akvizicije ulazne i izlazne dokumentacije, štampu svih propisanih pregleda (kartica, pregled ulaza, pregled izlaza, šifarnici, pregled zaliha, trgovačke knjige, kalkulacije, itd.), štampu profaktura, otpremnica i faktura usluga, proizvoda i robe, razne analize (najveći kupci, dobavljači, referenti, itd.) i obrade unetih podataka (knjiženje, uspostavljanje stanja, kopiranje profaktura i faktura, itd.). 

 

U skladu sa svojim potrebama, definisanjem određenih konstanti, korisnik može odabrati različite načine vođenja zaliha u pojedinim organizacionim jedinicama i skladištima (npr. za skladište materijala sa prosečnim cenama, za skladište trgovačke robe po veleprodajnim cenama koje se dobijaju kalkulacijom cene, itd.). 

 

Robno-materijalno knjigovodstvo je kao modul jedinstvenog informacionog sistema sveobuhvatan i pogodan za sve vrste preduzeća (proizvodna, trgovačka, uslužna). 

 

Za korisnika koji ima instaliran program za finansijsko knjigovodstvo, posebna specifičnost je mogućnost automatskog knjiženja podataka u bazu finansijskih promena na odgovarajuća konta analitike na osnovu unapred definisanih tipova knjiženja i unetih dokumenata. Ovakvim načinom rada se izbegava dupli unos podataka.

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, u ovom modulu postoji evidencija odgovarajućih pregleda o porezu na dodatu vrednost, kao i mogućnost njihove štampe.