03. Likvidatura

Modul koji omogućava: 

a) štampu virmana za prenos sredstava budžetskim korisnicima uz automatsko praćenje i kontrolu planiranih aproprijacija po pozicijama tekućeg plana rashoda;

 

b) automatski obračun iznosa sa neto na bruto ili obratno, za isplatu ostalih primanja (ugovor o delu, autorski, razne isplate-veštaci, porotnici, itd.), formiranje potrebnih obrazaca: OPJ-2, OPJ-4, OPJ-6, MUNK, virmani, kao i generisanje i prenos naloga za knjiženje tih promena u glavnu knjigu; 

c) formiranje fajlova za elektronsko plaćanje obaveza za UJP (Uprava za javna plaćanja) ili za elektronski transfer prema Trezoru Republike; 

d) automatsko generisanje naloga za knjiženje u bazu finansijskih promena, na prethodno definisana konta, analitike, pozicije;  

e) štampu zahteva (1-5) za prenos sredstava iz budžeta ili za razna plaćanja.