02. Finansijsko

Finansijsko knjigovodstvo je segment integralnog poslovno-informacionog sistema, koji obezbeđuje ažuriranje i praćenje finansijskog poslovanja preduzeća, izveštaje za internu upotrebu, zvanične izveštaje i evidenciju odnosa sa kupcima i dobavljačima.

Pored mogućnosti samostalnog rada, omogućava i automatsko preuzimanje informacija iz ostalih delova sistema (robnog knjigovodstva, osnovnih sredstava, obračuna zarada itd.). Time je postignuto da se podaci o jednoj poslovnoj promeni unose u sistem jedanput, a obrađuju onoliko puta koliko to korisnik zahteva.

Ovakvim načinom rada skraćuje se put toka dokumentacije i smanjuje mogućnost pojave eventualnih grešaka.