04. Sadržaj 04/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - GORAN ZARIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE VLADIMIRCI

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

ANALIZA STANjA BUDžETA JLS U 2022. I METODOLOGIJA PRAĆENjA FISKALNIH RIZIKA JLS

Alžbeta Marko

NAPLATA SREDSTAVA OD RODITELjA ZA BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA KAO PRILIV BUDžETA LOKALNE SAMOUPRAVE

Anela Grbović

UPUTSTVO DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ZA IZRADU NOVOG PRILOGA 1 ZA 2022. GODINU APELACIONIH, VIŠIH I OSNOVNIH JAVNIH TUŽILAŠTAVA NA MESEČNOM NIVOU

Dobrila Knežević

STRUKTURNE EKONOMSKE REFORME U PERIODU 2022. - 2024.

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIMERI KNjIŽENjA U 2022. GODINI NA OSNOVU PRENETIH BILANSNIH POZICIJA IZ 2021. GODINE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE

Aleksandar Ranković

KNjIŽENjE AVANSA

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 31.12.2021. ZA OTKUPLjENE STANOVE U JAVNOJ SVOJINI

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U JAVNOJ SVOJINI I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U OBLASTI JAVNIH NABAVKI - PREKRŠAJI PONUĐAČA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

VASKRŠNjI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Sekula Novaković

PRESTANAK RADNOG ODNOSA U OPŠTEM REŽIMU RADA (I DEO)

Biljana Baucal - Rajić

KORIŠĆENjE SLUŽBENOG AUTOMOBILA U PRIVATNE SVRHE ZAPOSLENOG

Dr Nataša Zavođa

NEOSTVARIVANjE REZULTATA RADA I NEPOSEDOVANjE POTREBNIH ZNANjA I VEŠTINA KAO OTKAZNI RAZLOG

 Dr Vesna Stojanović

DOBROVOLjNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE PRIMENOM ČLANA 15. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2610 PCAOB - PRILAGOĐAVANjA U REVIZIJI (PRIMERI)

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI U EVIDENTIRANjU POSLOVNIH PROMENA

Vesna Jovičić

GODIŠNjE IZVEŠTAVANjE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA O STANjU INTERNE REVIZIJE I FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

UTVRĐIVANjE IZVORNIH PRIHODA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2022. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

SASTAVLjANjE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2021. GODINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

ZAKON O LOKALNIM IZBORIMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (254. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA APRIL 2022. GODINE