Savetovanje
Naziv naručioca
Kontakt osoba
JMBG
Telefon
Adresa
Mesto
PTT
E-mail
Količina
Cena
71.500,00 dinara